fbpx

Boy in a conch

Boy in a conch

12,000฿

Size: 24 x 32 x 10 CM. (WxHxD)

Rollable :
Yes
From :
Thailand
Framed :
Not Framed
Ready to hang :
No
Create Year :
2021

12,000.0฿

Size: 24 x 32 x 10 CM. (WxHxD)
Rollable :
Yes
From :
Thailand
Frame :
Not Framed
Ready to hang :
No
Create Year :
2021
Description

ได้หยิบยก วรรณคดีไทยมาทำงานสร้างสรรค์ โดยตีความรสนิยมทางเพศของตัวละครในอดีตมาผนากกับรสนิยมในแบบปัจจุบัน แต่ก็ยังคงความสัมพันธุ์กันอยู่ พูดถึงตัวตนที่แสดงออกในสถานการที่ต่างกัน เหมือนพระสังที่เป็นเงาะต่อหน้าทุกคน แต่จะเป็นหนุ่มรูปงามต่อหน้าคนสนิท

Description

ได้หยิบยก วรรณคดีไทยมาทำงานสร้างสรรค์ โดยตีความรสนิยมทางเพศของตัวละครในอดีตมาผนากกับรสนิยมในแบบปัจจุบัน แต่ก็ยังคงความสัมพันธุ์กันอยู่ พูดถึงตัวตนที่แสดงออกในสถานการที่ต่างกัน เหมือนพระสังที่เป็นเงาะต่อหน้าทุกคน แต่จะเป็นหนุ่มรูปงามต่อหน้าคนสนิท

From the Same Style

Scroll to Top

Login Account

Login or create account
to track your purchase order

Start selling your art
with 333gallery

I'm a Collector

Login or create account
to track your purchase order

I'm an Artist

Start selling your art
with 333gallery

SEND REQUEST
MAKE AN OFFER