คราส โดย ประสงค์ ลือเมือง

ภัณฑารักษ์ กษมาพร แสงสุระธรรม

นิทรรศการ คราส คือชุดผลงานจิตรกรรมที่ประสงค์ ลือเมือง สร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ได้เผชิญกับการแพร่ระบาดในระดับโลกอันเป็นเหตุเฉพาะ ศิลปินใช้เวลากว่า 3 ปี ในการสังเกตและใตร่ตรองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งจากระยะไกลมาถึงการพินิจพิเคราะห์อย่างใกล้ชิดผ่านประสบการณ์และปฏิบัติการทางศิลปะที่มีรูปแบบเฉพาะตัวก่อร่างสร้างเป็นชุดผลงานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยสร้างขึ้น นิทรรศการนี้ยังเป็นการแสดงผลงานชุดใหม่ของประสงค์ในโลกศิลปะกรุงเทพมหานครในรอบกว่าทศวรรษ นิทรรศการนี้ประกอบไปด้วยผลงานชุดใหม่จำนวน 2 ชุด รวมทั้งหมด 12 ชิ้น ประกอบรวมเข้ากับผลงานที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนเพื่อสะท้อนถึงวิถีทางหรือปฏิบัติการทางศิลปะของประสงค์กว่า 5 ทศวรรษของการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและไม่เคยหยุดนิ่งของประสงค์ ลือเมือง

ประสงค์ ลือเมือง (เกิด พ.ศ. 2505, ลำพูน)

ประสงค์ ลือเมือง เป็นจิตรกรและสร้างผลงานจิตรกรรมมาตลอดชีวิตการทำงานของเขา ประสงค์เริ่มต้นศึกษาศิลปะจากโรงเรียนสิริกร ศิลปวิทยาจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจึงเข้าศึกษาที่ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยได้ศึกษาศิลปะกับชลูด นิ่มเสมอ แม้ว่าจะไม่สำเร็จการศึกษาอย่างเป็นทางการ เขาเริ่มสร้างชื่อเสียงมาจากการได้รับรางวัลประกวดศิลปกรรมหลายรางวัลในช่วงระหว่างการศึกษา ในฐานะที่เป็นจิตรกรที่ทำงานทัศนศิลป์ ประสงค์ถ่ายทอดประสบการณ์ทางสายตาจากชีวิตและสภาพแวดล้อมออกมาเป็นผลงานศิลปะตามทัศนะของเขา ผลงานจิตรกรรมสีฝุ่นที่ประสงค์สร้างขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 จนถึงทศวรรษ 2000 มีลักษณะโดดเด่นทั้งในเชิงเทคนิคและเนื้อหาด้วยการนำเสนออัตลักษณ์และวัฒนธรรมล้านนาผ่านวิถีชีวิตและภูมิทัศน์ของบ้านเกิดของเขาประสงค์ไม่เพียงเป็นศิลปินคนแรกๆ ที่ยืนยันตัวตนความเป็น “ล้านนา” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นท่ามกลางความเป็นไทยแบบกระแสหลักที่มีอำนาจนำในโลกศิลปะขณะนั้น หากยังส่งอิทธิพลอย่างมหาศาลและเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญในโลกศิลปะไทย ในช่วงระหว่างปี 1991-1992 จากเหตุการณ์รัฐประหารที่นำมาสู่การชุมนุมประท้วงของประชาชนเพื่อขับไล่รัฐบาลเผด็จการและเรียกร้องประชาธิปไตยส่งอิทธิพลสำคัญให้เขาสร้างผลงานจิตรกรรมขนาดใหญ่เพื่อสะท้อนเหตุการณ์พฤษภามหาวิปโภคในปี 1992 ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของภาพบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองสำคัญ มากไปกว่านั้น หลังทศวรรษ 2000 ประสงค์ให้ความสนใจกับธรรมชาติของมนุษย์และการเดินทางทางจิตวิญญาณ ผลงานจิตรกรรมจำนวนมากของเขาสะท้อนถึงแนวคิดเชิงเชิงปรัชญาตะวันออก ทั้งพุทธศาสนา เต๋า และเซน ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสีฝุ่น สีน้ำมัน สีชอลค์ หรือการใช้หมึกจีน แม้การใช้สีฝุ่นจะเป็นเทคนิควิธีที่เขาเชี่ยวชาญมากที่สุด

Stories Yoy May Love

Stories Yoy May Love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top